Skyddad: Goda råd är inte dyra – de bjuder vi på!

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 
 
 
 
 

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

Förebygg och begränsa läckage – gå igenom allt som leder vatten

Huvudkranen till vattensystemet bör alla i familjen känna till var den finns och hur den fungerar. Stäng den när du reser bort.
Kontrollera skarvar och rörgenomgångar, de ska vara täta i vägg- och golvbeklädnader.
Rensa golvbrunn och avlopp vid tvättställ regelbundet (varje kvartal).
Kontrollera  golvmattan vid golvbrunnen, att den är hel och att det finns klämring i brunnen.
Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står och droppar (känn med handen). Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Stäng kranen när du inte diskar.
Diskmaskin, kyl och frys bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter alternativt finnas annan lösning som gör läckagevatten synligt.
Värmepannan, värmeväxlaren eller elementen bör kontrolleras regelbundet så att de inte står och smygläcker; luftningsventilerna är särskilt viktiga.
Expansionskärl på vinden – om du har kontrollera det regelbundet och byt vid behov.

Förebygg översvämning

Följ väderprognoserna, de finns många sätt att hålla sig uppdaterad idag.
Diken: Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning.
Erfarenhet: Ta reda på om ditt område tidigare har drabbats av översvämning och vad som hände då. Erfarenheter från detta kan vara till god hjälp inför kommande översvämning.
Åtgärda trädrötter som tränger in i rörskarvar och orsakar stopp i avlopp. Bör göras med 2-3 års mellanrum.
Rensa dagbrunnar, takrännor och se till att stuprör är rätt monterade. Rensa både vår och höst.

Förebygg frysskador i ditt fritidshus

Se till att det finns uppsikt över fritidshuset, även under vintersäsong, för att lättare undvika att skada uppstår.
Stäng av och tappa ur vattnet ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toaletten innan sommarstugan lämnas för vintern. Detta är extra viktigt om ett elavbrott skulle uppstå.
Behåll uppvärmning, särskilt i kök och badrum (runt 15 grader).
Använd glykol eller annan antifrysvätska i värmesystem, wc-stolar och golvbrunnar för att minska risken för frysning.

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in