Goda råd är inte dyra – de bjuder vi på!

Här har vi samlat en del praktiska tips som hjälper dig att förebygga skador i ditt hem.

 
 
 
 
 

Inbrott

Lås: Förse ytterdörrar med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på ytterdörrarna.

Larm: Installera inbrottslarm godkänt av Stöldskyddsföreningen och monterat av certifierad installatör.

Grannsamverkan! Be någon att se till bostaden regelbundet om du reser bort en längre tid. Koppla in några lampor på timer, se till att brevlådan inte svämmas över, skotta uppfarten, klipp gräsmattan, ta bort växter som kan vissna.

Dokumentera hemmet och förvara uppgifterna på olika fysiska och/eller digitala platser! Ta foton, skriv ned modellnummer på teknisk utrustning, skaffa värderingsintyg på smycken, armbandsur, äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton och intyg på annan plats, t ex hemma hos vänner, inscannade och sparade på hårddisk eller usb-minne.

Sociala medier– visst är det trevligt att dela med sig av var man befinner sig i världen, men tänk på att du också kan uppmärksamma utomstående på att du inte är hemma. Det finns en risk att det kan utnyttjas av inbrottstjuvar. Vi rekommenderar att du aldrig talar om när du inte är hemma, till exempel genom statusuppdateringar på t ex Facebook.

Brand

Rädda liv! Om det börjar brinna så är människor det viktigaste – sätt dig själv och andra i säkerhet, ring sedan 112. Försök bara släcka själv om det inte innebär en risk för din hälsa.

Gör en utrymningsplan. Bränder har ett snabbt förlopp – snabb utrymning räddar liv – öva gärna.

Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier.

Larm: Installera Villalarm med brandvarnarfunktion, kopplat till övervakningscentral.

En brandsläckare och brandfilt bör också finnas i alla hem, samt utvändig brandstege i flervåningshus.

Montera jordfelsbrytare/överspänningsskydd, som bryter strömmen om fel uppstår.

Stäng alltid TV:n med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen.

Förebygg och begränsa läckage – gå igenom allt som leder vatten

Huvudkranen till vattensystemet bör alla i familjen känna till var den finns och hur den fungerar. Stäng den när du reser bort.
Kontrollera skarvar och rörgenomgångar, de ska vara täta i vägg- och golvbeklädnader.
Rensa golvbrunn och avlopp vid tvättställ regelbundet (varje kvartal).
Kontrollera  golvmattan vid golvbrunnen, att den är hel och att det finns klämring i brunnen.
Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står och droppar (känn med handen). Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Stäng kranen när du inte diskar.
Diskmaskin, kyl och frys bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter alternativt finnas annan lösning som gör läckagevatten synligt.
Värmepannan, värmeväxlaren eller elementen bör kontrolleras regelbundet så att de inte står och smygläcker; luftningsventilerna är särskilt viktiga.
Expansionskärl på vinden – om du har kontrollera det regelbundet och byt vid behov.

Förebygg översvämning

Följ väderprognoserna, de finns många sätt att hålla sig uppdaterad idag.
Diken: Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning.
Erfarenhet: Ta reda på om ditt område tidigare har drabbats av översvämning och vad som hände då. Erfarenheter från detta kan vara till god hjälp inför kommande översvämning.
Åtgärda trädrötter som tränger in i rörskarvar och orsakar stopp i avlopp. Bör göras med 2-3 års mellanrum.
Rensa dagbrunnar, takrännor och se till att stuprör är rätt monterade. Rensa både vår och höst.

Förebygg frysskador i ditt fritidshus

Se till att det finns uppsikt över fritidshuset, även under vintersäsong, för att lättare undvika att skada uppstår.
Stäng av och tappa ur vattnet ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toaletten innan sommarstugan lämnas för vintern. Detta är extra viktigt om ett elavbrott skulle uppstå.
Behåll uppvärmning, särskilt i kök och badrum (runt 15 grader).
Använd glykol eller annan antifrysvätska i värmesystem, wc-stolar och golvbrunnar för att minska risken för frysning.

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in