Nej! Det här är inte sant…

Har du drabbats av skada skall du anmäla detta till Inlands så fort som möjligt. Du får mer information om vad du ska göra och berättar hur försäkringen fungerar.

Ring 162 80
Maila info@inlands.se
Fyll i vårt skadeformulär här.

 
 
 
 
 

Vad händer sedan?

När du har anmält skadan får du mer information om vad du eventuellt behöver göra mer. Självklart ger vi också besked om hur din försäkring fungerar och vad den normalt täcker.

När vi fått den information vi behöver så kontrollerar vi att försäkring finns och att den gäller för dig, den skadade egendomen och skadehändelsen. Vi går genom ärendet och gör en värdering av den skadade egendomen utifrån de värderingsregler som finns i villkoret.

Vad kan du göra själv?

Många gånger kan du själv göra en insats för att begränsa en skadas omfattning. Det är viktigt att du agerar så fort du kan, med sunt förnuft, för att rädda så mycket du kan. Tänk på att inte slänga något innan du har fått klartecken av oss. Spara alltid kvitto på dina utlägg i samband med skadan. Om du har möjlighet kan du gärna dokumentera skadan, t.ex. med hjälp av foto på den skadade egendomen.

Tänk på det här

  • Begränsa skadan: När en skada inträffar eller omedelbart hotar att inträffa måste du försöka att förhindra eller begränsa skadan.
  • Polisanmäl: Stöld, rån, överfall och skadegörelse ska polisanmälas och anmälan *(polisanmälan?) ska skickas till oss. Skada som inträffar under transport eller på hotell ska dessutom anmälas till transportföretaget eller till hotellet.
  • Ersättningskrav: Du måste lämna oss specificerat krav på ersättning samt ge oss de upplysningar och handlingar som vi behöver för att kunna reglera skadan. Det är din skyldighet att upplysa oss om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada.
  • Besiktining: Skadade eller felaktiga föremål ska behållas så att vi får möjlighet att göra en besiktning. Du är skyldig att medverka till att besiktning kan ske av såväl skadad som oskadad egendom.

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in