Trygg med vår hemförsäkring

Hemmet ska vara en trygg plats. Om olyckan är framme vill du att allt blir som vanligt igen – så fort som möjligt. Hemförsäkringen ger dig möjlighet till ersättning vid t.ex. stöld, brand eller när du råkar ut för något under resan. Allriskförsäkringen ger dig hjälp även när du råkar orsaka skadan själv.

 
 
 
 
 

Vad ingår i Inlands hemförsäkring?

Hemförsäkring är grundstommen i din boende-försäkring. Den ger dig möjlighet till ersättning om dina ägodelar skadas vid t.ex. stöld, brand, skadegörelse eller läckage. Bor du i hyreslägenhet eller hyr in dig i en villa är det en hemförsäkring du ska ha.

Ett omfattande reseskydd, ansvar- och rättsskyddsförsäkring och överfallsförsäkring ingår i grundskyddet. Skall du ut och resa kan du utöka resskyddet med tillägget Tur & Retur, som innehåller avbeställningsskydd, ersättning vid förseningar, möjlighet till ersättningsresa vid sjukdom m.m.

Grundskyddet kan kompletteras med tilläggsförsäkringen Allrisk för lösöre, en otursförsäkring som gäller om du t.ex. slår sönder dina glasögon, tappar mobiltelefonen eller kameran i golvet eller om ficktjuven är framme. Försäkringen gäller även under resa.

Var gäller försäkringen? På det försäkringsställe som är angivet i ditt försäkringsbrev. Hemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

För vem gäller försäkringen? Det gäller för dig som försäkringstagare samt de medlemmar av ditt hushåll som bor och är folkbokförda på försäkringsstället.

Gällande villkor för hemförsäkring

Förköpsinformation

Villkor H22

Produktfaktablad Hemförsäkring

Produktfaktablad Hem och Bostadsrätt

Grundskydd

Egendomsskydd – om något händer dina ägodelar.

Ansvarsskydd – om någon kräver dig på skadestånd.

Rättsskydd – ekonomisk hjälp om du behöver anlita ett juridiskt ombud.

Överfallsskydd – ersättning vid misshandel.

Reseskydd – om något händer dig eller dina ägodelar under resan.

Identitetsstöld – Om någon annan använder din identitet.

Tillägg – Allrisk

Ersättning om du har otur och t.ex. gör sönder dina glasögon, mobiltelefon, kamera eller liknande – max ersättning
100 000 kr.

Pris: 295 kr/år

Tillägg – Tur&Retur

Avbeställningsskydd

Ersättning vid försening

Ersättningsresa vid sjukdom m.m.

Pris: 440 kr/år

Tillägg – Bostadsrätt

Ersättning för fast inredning i bostadsrätt

Garage och uthus – max ersättning
150 000 kr

Pris: 150 kr/år

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in