Om något händer på resan…

På semestern vill du koppla av och inte behöva oroa dig om något oförutsett händer. Med en bra reseförsäkring blir skadan och de störande momenten så små som möjligt. Med Inlands reseförsäkring har du ett bra grundskydd.

 
 
 
 
 

Inlands reseförsäkring

Vad ingår? Reseförsäkringen ger samma försäkringsskydd som du har hemma. Den har även ett skydd för akut sjukdom och olycksfall, skydd vid dödsfall och om något allvarligt hänt hemma. Fullständigt innehåll hittar du i villkoren VH2014 och VH2016.

Var gäller försäkringen? Vår hemförsäkring gäller i 45 dagar i hela världen (med undantag för krigszoner) och under obegränsad tid i Norden.

För vem gäller försäkringen? Försäkringen gäller för de personer som är folkbokförda och bor på din adress.

Tur & Retur – utökat reseskydd

Genom att teckna denna tilläggsförsäkring får du bland annat avbeställningsskydd, ersättning vid förseningar och möjlighet till ersättningsresa om du t ex blir liggande i sjuk över halva resans längd. Priset är för Tur & Retur är 375 kr/år och försäkringen gäller för samtliga som omfattas av hemförsäkringen och för obegränsat antal resor under försäkringsåret.

SOS International – bra hjälp vid allvarlig skada utomlands

Under nästan 40 år har SOS International varit nordiska försäkringsbolags gemensamma larmcentral vid utlandsskador. Kontakta SOS International om du drabbas av en allvarliga skada på din resa.

SOS International

Telefon +46-8-670 4000
Fax +45 – 70 10 50 56
Adress: Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg, Danmark

Service:
24 timmar om dygnet

27 språk

30 000 samarbetspartners globalt

Medicinsk assistans
Ambulanstransporter

Kontakt med SOS-läkare

Betalningsgaranti

Krishjälp

Hemtransport

Beställ sjukvårdskort EU

Du hittar en länk där du kan beställa sjukvårdskortet om du scrollar en bit ner på Försäkringskassans sida.

Skriv ut servicekort här

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in