Villahemförsäkring – skydd för dig och din bostad

Villahemförsäkringen ger ett utmärkt ersättningsskydd om din bostad eller dina ägodelar skadas vid t.ex. inbrott eller brand. Vi som är engagerade i Inlands bor runt om i kommunen. I en krissituation är vår närhet din trygghet.

 
 
 
 
 

Vad ingår i Inlands Villahemförsäkring?

Denna försäkring innehåller förutom hemförsäkring även villaförsäkring. Tillsammans bildar de en s.k. Villahemförsäkring. Det betyder att dina ägodelar är skyddade på samma sätt som med en vanlig hemförsäkring. Dessutom är ditt bostadshus och andra byggnader på din tomt skyddade. För dig som bor på en fastighet med ladugård eller ekonomibyggnader är tillägget Gårdsförsäkring ett alternativ.

Byggnader: Bostadshus är i de allra flesta fall fullvärdesförsäkrade, vilket innebär att om huset blir totalskadat vid t.ex. en brand ska en likadan byggnad uppföras. Byggnaden ska vara så lik den förstörda som det går att komma.

För äldre byggnader på tomten eller byggnader som är i mindre bra skick, d.v.s. där det redan finns ett stort renoveringsbehov, tecknas en s.k. förstariskförsäkring. Där gäller en högsta ersättning med det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Var gäller försäkringen? Villahemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

För vem gäller försäkringen? Villahemförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare och de i hushållet som är folkbokförda på samma adress och är en del av ditt hushåll.

Gällande villkor för villahemfösäkring

Förköpsinformation

Villkor VH22

Produktfaktablad VillaHemförsäkring

Grundskydd

Egendomsskydd – om något händer dina ägodelar.

Ansvarsskydd – om någon kräver dig på skadestånd.

Rättsskydd – ekonomisk hjälp om du behöver anlita ett juridiskt ombud.

Överfallsskydd – ersättning vid misshandel.

Reseskydd – om något händer dig eller dina ägodelar under resan.

Identitetsstöld – Om någon annan använder din identitet.

Sanering av skadedjur och ohyra.

Tillägg – Allrisk

Ersättning om du t.ex. gör sönder dina glasögon, mobiltelefon, kamera eller liknande.

Pris: 295 kr/år

Tillägg – Tur&Retur

Avbeställningsskydd

Ersättning vid försening

Ersättningsresa vid sjukdom m.m.

Pris: 440 kr/år

Tillägg – Bostadsrätt

Ersättning för fast inredning i bostadsrätt

Pris: 150 kr/år

Teckna försäkring

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in