Försäkringsskydd för gård och ekonomibyggnader

Lantbruksförsäkringen ger din lantbruksverksamhet ett fullgott skydd både för drift och byggnader på gården. Försäkringen är också aktuell för dig som har en ladugård eller ekonomibyggnad på gården.

 
 
 
 
 

Lantbruksförsäkring eller Gårdsförsäkring?

Lantbruksförsäkringen är till för dig som äger en gård och har lantbruksdrift som omsätter över ett prisbasbelopp. Gårdsförsäkring är alternativet för dig som mycket liten driftpå en fastighet med typiska gårdsbyggnader. Det kan vara en ladugård eller någon annan typ av ekonomibyggnad. Oavsett om du bedriver lantbruksverksamhet eller inte så har vi rätt försäkring för dig!

De flesta kunder kombinerar Lantbruks- eller Gårdsförsäkring med en vanlig Villahemförsäkring. Har du skog så bör du komplettera med Skogsförsäkring – SkogBas som gäller vid brand, skadegörelse och stöld medan SkogMer även omfattar storm- och snöskador samt vissa angrepp på föryngring.

Gällande villkor för lantbruksföretag

Förköpsinformation

Lantbruksvillkor Gröna näringar GN1

Din gårds säkerhet

Driftslarm

Gällande villkor för gårdsförsäkring

Förköpsinformation

Gårdsförsäkring LG04

Produktfaktablad för Gårdsförsäkring

Grundskydd:

Egendomsskydd – om något drabbar ditt fastighet eller dina ägodelar t.ex. brand, stöld, läckage eller skadedjur.

Tillägg:

Skogsförsäkring – skydd för brand, skadegörelse, storm, snöskador och vissa sorters angrepp på föryngring.

Villhemförsäkringse innehåll

Teckna försäkring

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in